Miasto Pudełko życia to gadżet mogący pomóc uratować życie

Pudełko życia to gadżet mogący pomóc uratować życie

Autor: Ewa Polak
0 komentarz

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje program, który wspomaga pracę ratowników medycznych w chwili interwencji. Pozorny gadżet może uratować czyjeś życie.

„Pudełko życia” to plastikowe opakowanie, w skład którego wchodzą wyraziste naklejki i formularz. Dzięki temu małemu gadżetowi ratownicy medyczni mogą uratować czyjeś życie w chwili przyjazdu karetki. Często w chwili zasłabnięcia nie jesteśmy w stanie udzielić podstawowych informacji dotyczących naszego zdrowia i chorób. Dzięki informacjom przedstawionym na formularzu odnośnie posiadanych chorób, listy pobieranych leków i rozmaitych uczuleń ratownicy mogą znacznie szybciej ustalić co dzieje się z pacjentem. Wszelkie informacje i wskazówki zapisane na formularzu powinny być zapisane drukowanymi literami w celu bezproblemowego odczytu w chwili przyjazdu służb ratowniczych. Ponadto warto ująć w formularzu numery telefonów do najbliższych osób, z którymi skontaktują się służby medyczne.

Pudełka życia są bezpłatne. Opakowania są przeznaczone głównie dla starszych mieszkańców miasta, a także dla osób niepełnosprawnych. Naklejki dołączone do zestawu powinno umieścić się w widocznym dla ratowników miejscu jak np. lodówka lub drzwi wejściowe. Osoby zainteresowane projektem powinny skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zlokalizowanym na osiedlu Przyjaźni 6, w Wejherowie.

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać dzwoniąc pod wskazane poniżej numery telefonów: 58 677 64 61 lub 58 677 64 44. Można również skontaktować się drogą mailową pod adresami:[email protected] lub usł[email protected]

To świetna inicjatywa, która wśród lokalnych mieszkańców cieszy się sporą aprobatą. „Pudełka życia” promowane są także w wielu innych miastach w Polsce. Nic dziwnego, ponieważ przedstawione w pigułce informacje o stanie zdrowia pacjenta z pewnością ułatwią szybką interwencję medyczną. W przyszłości mogą pomóc w uratowaniu Twojego życia lub najbliższych.

Related Posts