Miasto Ponad 24 miliony złotych wsparcia dla Gminy Miasta Wejherowa!

Ponad 24 miliony złotych wsparcia dla Gminy Miasta Wejherowa!

Autor: Ewa Polak
0 komentarz

Za otrzymane wsparcie finansowe w gminie zostaną zmodernizowane przede wszystkim ulice. Prace rozpoczną się w połowie przyszłego roku.

Pozyskane dla gminy miliony pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, który jest Programem Inwestycji Strategicznych. Z tego powodu w całym kraju przyznawane są wysokie dofinansowania. Dla Gminy Miasta Wejherowa przyznano dokładnie 24 130 000 złotych.

Program ma na celu wsparcie finansowe najróżniejszych projektów inwestycyjnych, które są realizowane przez miasta, powiaty oraz gminy. Ponadto głównym zamierzeniem realizowanego programu jest zniwelowanie różnic pomiędzy nierównościami społecznymi, a także stworzenie godnych warunków dla obywateli Polski. Program promowany jest również jako plan odbudowy gospodarki naszego kraju po przebytej pandemii COVID-19.

Dofinansowanie przekazał Wiceminister Infrastruktury Marcin Horała oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w ręce Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandt. Wręczenie nastąpiło podczas oficjalnego spotkania.

Na co przeznaczone zostaną otrzymane pieniądze?

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu gmina zamierza zrealizować kilka działań związanych z infrastrukturą drogową. Powstanie nowa część ulicy Karnowskiego, dzięki której połączone zostanie rondo zlokalizowane na ul. Przemysłowej. Zostanie również zmodernizowana ulica Budowlanych oraz dobudowana część drogi do ulicy Karnowskiego.

To będzie bardzo duża inwestycja. Władze miasta w szczególności Prezydent Wejherowa podkreśla zadowolenie z otrzymanego wsparcia oraz konieczności wykonania wskazanego przedsięwzięcia. Ponadto powstaną także chodniki, zatoki postojowe, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, sygnalizacja świetlna, oświetlenie, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także kanalizacja deszczowa.

Wiadomo już, że prace mające na celu realizację wyszczególnionych przedsięwzięć rozpoczną się w przyszłym roku. Zakończenie prac przewidziane jest na 2025 rok. Inwestycje mają na celu zniwelowanie występujących korków samochodowych oraz poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców.

Related Posts