Miasto Wejherowo uhonorowane czterema nagrodami!

Wejherowo uhonorowane czterema nagrodami!

Autor: Ewa Polak
0 komentarz

Miasto Wejherowo znalazło się w gronie Liderów Edukacji.

Nasze miasto wzięło udział w X Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządów Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. W ramach konkursu Wejherowo otrzymało, aż cztery nagrody! Gmina Wejherowa otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, miasto Wejherowo zdobyło Wyróżnienie Nadzwyczajne „Primus”, prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt został uhonorowany Medalem Edukacyjnym „Samorządowiec 30-lecia”, a szkoła Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy uzyskała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości.

Za organizację konkursu odpowiadała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W skład komisji konkursowej wchodzili przedstawiciele środowiska akademickiego, którzy posiadają minimum stopień doktora oraz dorobek naukowy w dziedzinie edukacji. Do konkursu przystąpiło 163 samorządów z całej Polski.

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali w nowej Sali koncertowej Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie. Nagrody zostały przekazane na ręce: Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa Arkadiusza Kraszkiewicz, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Danuty Czernewskiej oraz Głównego Księgowego Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych Stanisława Okrój.

Gmina Miasta Wejherowa otrzymała Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” za efektywne i długofalowe inwestycje w edukację dzieci i młodzieży. Wyróżnienie Nadzwyczajne „Primus” zostało przyznane za najwyższą liczbę punktów rankingowych. Świadczy to o tym, że Wejherowo jest prawdziwym liderem na tle innych podmiotów samorządowych w kraju. Komisja konkursowa doceniła również wieloletnie działania naszego Prezydenta na rzecz środowiska edukacyjnego, wręczając mu Medal Edukacyjny „Samorządowiec 30-lecia”. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy otrzymała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości za nowoczesny model zarządzania oraz sukcesy w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Samorządowcy, mieszkańcy miasta Wejherowo i okolic są bardzo dumni z wszystkich otrzymanych wyróżnień. To zapewnienie, że tutejsze dzieci i młodzież zdobywają edukację na najwyższym poziomie.

Related Posts